adw. Iwo Klisz - tel. 695 560 425 
        adw. Grzegorz Kawka - tel. 513 025 491
Iwo Klisz i Grzegorz Kawka
Adwokaci
Adwokat Grzegorz Kawka

GrzegorzK-5165

Adwokat Grzegorz Kawka, właściciel indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

Jako dawny pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu - jest specjalistą z zakresu spraw dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego (sprawy przeciwko ZUS).

Adwokat Grzegorz Kawka doradza przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia planując procedury zwolnień grupowych i prowadząc spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Adwokat Grzegorz Kawka, wspiera także pracowników przed Sądem Pracy i ubezpieczonych przed organem rentowym i Sądem Ubezpieczeń Społecznych

 

Adwokat Iwo Klisz
adwokat wrocław prawo pracy

Adwokat Iwo Klisz, właściciel indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu oraz doktorant Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adwokat Iwo Klisz doradza przedsiębiorcom przy zawieraniu kontraktów handlowych i funkcjonowaniu spółek handlowych, prowadzi sprawy spadkowe dotyczące podziału majątku spadkowego lub roszczeń o zachowek, a także prowadzi procesy dotyczące wypowiedzeń umów o pracę

Domeną adwokata Iwo Klisz są także sprawy przeciwko deweloperom

Adwokat Wrocław – specjalizacja prawo pracy

Przyszłość usług adwokackich to specjalizacja w konkretnych dziedzinach, a czasem nawet w konkretnych sprawach. Taki model prowadzenia kancelarii adwokackiej jest korzystny dla obu stron. Specjalista wykonuje swoje usługi szybciej i sprawnej, przez co jest bardziej efektywny dla Klienta. Adwokat zajmujący się określonym rodzajem spraw wykonuje je z mniejszym nakładem pracy, czasu, a naszym zdaniem, również z większą satysfakcją.

Dotychczasowe doświadczenie przekonuje nas, że z takiego modelu współpracy zadowolony jest Klient i adwokat. Wrocław jest główną siedzibą naszych kancelarii adwokackich i jesteśmy wpisani na listę adwokatów prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Fakt specjalizacji sprawia, że możemy efektywnie zarządzać czasem i angażować się w projekty poza Wrocławiem.

Adwokaci w naszej kancelarii zajmują się prawem pracy, prawem cywilnym (spadkowym) i prawem gospodarczym.

W tym zakresie w szczególności prowadzimy sprawy dotyczące:


 • odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
 • wypłaty zaległego wynagrodzenia
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • mobbingu i dyskryminacji


 • zapłaty należności z faktur VAT
 • zapłaty kar umownych i należności czynszowych
 • procesów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami


 • ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • emerytur i rent
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • odpowiedzialności członków zarządu za zaległości składkowe spółkiModel współpracy pomiędzy adwokatem, kancelarią adwokacką a Klientem

Adwokat, to osobisty doradca, który przedstawia swojemu Klientowi możliwe rozwiązania prawnych problemów, wskazuje ryzyka określonych operacji, określa szanse na uzyskanie określonego wyniku procesu sądowego. Na tej zasadzie kancelaria pomaga planować wszelkie działania pracownikom i pracodawcom, spadkobiercom i innym uprawnionym do majątku spadkowego, a także przed wszystkim przedsiębiorcom.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujmy, że adwokaci z naszej kancelarii będą prelegentami na XIX edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, który odbędzie się w dniu 11 marca 2014r. we Wrocławiu.

 • Adwokat Grzegorz Kawka przedstawi tematykę związaną z aktami wewnętrznymi w zakładzie pracy.
 • Adwokat Iwo Klisz przedstawi prelekcję dotyczącą kwestii zwolnień grupowych.

Więcej...

 • adwokat Iwo Klisz - komentarz dla Polskiego Radia Wrocław w sprawie możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem skazanym za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Więcej...
 • adwokat Grzegorz Kawka - komentarz dla serwisu Bankier.pl dotyczący uprawnień pracowników biorących udział w strajku. Więcej...
 • adwokat Iwo Klisz - komentarz dla Polskiego Radia Wrocław w sprawie możliwości publikowania wizerunku sprawcy nagranego na monitoring podczas popełniania przestępstwa Więcej...