Adwokat Wrocław

Adwokat Wrocław – specjalizacja prawo pracy

Przyszłość usług adwokackich to specjalizacja w konkretnych dziedzinach, a czasem nawet w konkretnych sprawach. Taki model prowadzenia kancelarii adwokackiej jest korzystny dla obu stron. Specjalista wykonuje swoje usługi szybciej i sprawnej, przez co jest bardziej efektywny dla Klienta. Adwokat zajmujący się określonym rodzajem spraw wykonuje je z mniejszym nakładem pracy, czasu, a naszym zdaniem, również z większą satysfakcją.

Dotychczasowe doświadczenie przekonuje nas, że z takiego modelu współpracy zadowolony jest Klient i adwokat. Wrocław jest główną siedzibą naszych kancelarii adwokackich i jesteśmy wpisani na listę adwokatów prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Fakt specjalizacji sprawia, że możemy efektywnie zarządzać czasem i angażować się w projekty poza Wrocławiem.

Adwokaci w naszej kancelarii zajmują się prawem pracy, prawem cywilnym (spadkowym) i prawem gospodarczym.

W tym zakresie w szczególności prowadzimy sprawy dotyczące:

[column-group]
[column]

 • odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
 • wypłaty zaległego wynagrodzenia
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • mobbingu i dyskryminacji

[/column]
[column]

 • zapłaty należności z faktur VAT
 • zapłaty kar umownych i należności czynszowych
 • procesów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami

[/column]
[column]

 • ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • emerytur i rent
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • odpowiedzialności członków zarządu za zaległości składkowe spółki

[/column]
[column]

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • podziału majątku spadkowego
 • zapłaty zachowku
 • uznania za niegodnego dziedziczenia

[/column]
[/column-group]

Model współpracy pomiędzy adwokatem, kancelarią adwokacką a Klientem

Adwokat, to osobisty doradca, który przedstawia swojemu Klientowi możliwe rozwiązania prawnych problemów, wskazuje ryzyka określonych operacji, określa szanse na uzyskanie określonego wyniku procesu sądowego. Na tej zasadzie kancelaria pomaga planować wszelkie działania pracownikom i pracodawcom, spadkobiercom i innym uprawnionym do majątku spadkowego, a także przed wszystkim przedsiębiorcom.