Prawo cywilne

Jedną ze specjalizacji kancelarii jest prawo cywilne. W ramach tej obszernej gałęzi prawa prowadzimy między innymi sprawy o odszkodowania z tytułu:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów medycznych,
  • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • śmierci osoby bliskiej,
  • naruszenia dóbr osobistych w prasie,
  • naruszenia prawa własności (odszkodowania za słupy energetyczne)

Adwokaci w naszej kancelarii zajmują się także sprawami majątkowymi dotyczącymi nieruchomości dotyczące:

  • ustanowienia służebności (osobistych, gruntowych, przesyłu),
  • zasiedzenia nieruchomości,
  • zniesienia własności nieruchomości (również w toku postępowań spadkowych i o podział majątku po ustaniu małżeństwa),
  • innych rodzajów naruszenia własności nieruchomości.

Prawo cywilne to także umowy. Doradzamy przy sporządzaniu i negocjowaniu umów oraz pomagamy przy ich interpretacji. Prowadzimy także procesy sądowe dotyczące wykonania umów, odszkodowania za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, a także sprawy o uznanie umowy za nieważną.