Prawo gospodarcze

Mamy doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Sami jesteśmy przedsiębiorcami i zdajemy sobie sprawę z zależności zachodzących pomiędzy prawem a biznesem, a także potrzeb naszych Klientów.

Prowadząc obsługę dużych podmiotów działających w branży bankowej, energetycznej i budowlanej jesteśmy świadomi, że przedsiębiorcy potrzebują szybkich, bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań.

Prowadzimy wszelkiego rodzaju procesy i spory sądowe związane z realizacją umów i kontraktów handlowych w szczególności związanych z realizacją robót budowlanych, sprzedażą i dostawą towarów, a także świadczeniem usług. Zajmujemy się również windykacją wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i przed wszystkim w ramach postępowań komorniczych.

Przygotowujemy umowy zawierane w obrocie gospodarczym, a także redagujemy i negocjujemy takie umowy wprowadzając postanowienia chroniące naszych Klientów, upraszczające i przyspieszające sposoby rozliczeń, a także umożliwiające szybkie dochodzenie zaległych należności. Naszymi doświadczeniami w tym zakresie dzielimy się także na łamach profesjonalnego bloga prawniczego pt „Wszystko co powinieneś wiedzieć, zanim podpiszesz umowę„.

Zajmujemy się również rejestracją podmiotów gospodarczych, zakładaniem i likwidacją spółek, a także prowadzimy postępowania rejestrowe przed Sądem Gospodarczym dotyczące wpisu lub zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego). Przygotowujemy umowy spółek, a także projekty uchwał organów podmiotów gospodarczych (zarządu, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych itp.) Prowadzimy także postępowania przed Sądem Upadłościowym.